nl

Privacybeleid voor Crewpower BV


Dit privacybeleid is van toepassing op de website van CrewPower BV, te vinden op crewpower.be. Dit beleid beschrijft hoe CrewPower BV informatie verzamelt, gebruikt, beschermt en openbaar maakt die u ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt of gebruikt.

Persoonlijke informatie die wij verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt via formulieren op onze website.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken de verzamelde informatie alleen voor het doel waarvoor deze is verstrekt, zoals om contact met u op te nemen, uw vragen te beantwoorden, onze diensten te verbeteren, en om u op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen van CrewPower BV indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bescherming van uw informatie

We nemen de beveiliging van uw persoonlijke informatie serieus en nemen passende maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Delen van uw informatie

We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins verspreiden aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of ten behoeve van de uitvoering van onze diensten, waarbij we vertrouwde derden kunnen inschakelen die gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren via uw browserinstellingen, maar dit kan invloed hebben op de functionaliteit van de website.

Wijzigingen in dit privacybeleid

CrewPower BV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op deze pagina zijn geplaatst. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op updates.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via contact@crewpower.be.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1/1/2024 en blijft van kracht, behalve in geval van herzieningen, die onmiddellijk van kracht worden na publicatie op deze pagina.